Product details

Produkt

LIKASTOLPEN with ClimbSafe™

ClimbSafe™ er HMS i praksis. Sikkerhet i høyden. Uansett temperatur. Uansett årstid.

Likastolpens oppbygging er helt unik.

På yttersiden er det tusenvis av tett plasserte fordypninger og forhøyninger. Fordypningene gir feste til piggene på stolpeskoene, og forhøyningene gir en meget høy friksjon til hender, hansker og tau uavhengig av temperatur og klima. Løsningen er patentert og helt unik i verdenssammenheng. Vi kaller den ClimbSafe™

Stolpen kombinerer styrke med fleksibilitet, og vil ikke kunne knekke slik som en trestolpe eller glassfiberstolpe. De sammenkoblede innvendige stengene av bambus gir meget høy bøyestyrke og en stolpe som ikke knekker i biter ved ekstrem overbelastning.

Likastolpen skal transporteres, lagres, settes opp og monteres som en trestolpe. Bruk det samme verktøyet, det samme festemateriellet og det samme klatreutstyret som i trestolper.

Stolpens innside består av sterke bambusstenger i full lengde som er støpt inn i et sterkt lag med en spesiell armeringsmasse som til sammen gir høy bøyestivhet, høy trykk- og strekkstyrke og høy motstand mot vridning (torsjonskrefter).
Det ytre laget er UV-bestandig, ren HDPE (polyetylen) som fungerer som et løatrelag og for å beskytte stolpen mot vær og vind. HDPE gir ikke giftig avrenning til naturen, og er brukt i Norge og over hele verden som drikkevannsrør. Likastolpen gir dermed ingen giftig avrenning til naturen og kan plasseres i og nær drikkevann.

Likastolpen leveres som standard i lengder fra 8 til 12 meter, med diameter 22,5 cm. Andre lengder, diametere og stolper i alle farger produseres på forespørsel.

HELSE OG MILJØ

Ingen kreosotimpregnering. Ingen kreftfremkallende, irriterende eller eksem-fremkallende stoffer. Glassfiberfri. Skal ikke behandles som farlig avfall eller spesialavfall. Brennes i forbrenningsanlegg som restavfall og gjenvinnes til ny energi i form av elektrisitet eller fjernvarme.
Stolpen er innkapslet i tykk polyetylen og har ingen avrenning til omgivelsene- Dette materialet brukes derfor som drikkevannsrør i alle norske kommuner. Likastolpen har ingen avrenning til naturen.

ENKLERE TRANSPORT, LAGRING OG OPPSETTING

Lav vekt gir lettere håndtering. Ingen avrenning, kan lagres «overalt». Løftes med «Grab John» uten trykkfordelingsplater. Kan behandles røft som en trestolpe. Ingen risiko for usynlige «mikrosprekker» som kan utvikle seg til større skader. Likastolpen er seig og hard, men ikke sprø slik at den kan sprekke.

BRUK STANDARD SKRUER

Bruk standard treskruer uten forboring (selvborende) eller moderne franske treskruer.
PS: På grunn av lav uttrekkskraft for gammel type franske treskruer i trestolper og i kompositt anbefaler vi mer moderne franske treskruer. Kontakt oss for mer informasjon.
Gjennomgående bolt benyttes helt uten avstandshylse. Kontakt oss gjerne for monteringsinformasjon.

ENSARTET DIMENSJON

Stolpene er helt sylindriske – lik diameter over hele stolpen. Dette gjør tilpasning av festemateriell og stolpesko enklere.

LAV VEKT

Likastolpen veier ca 40% av en ny saltstolpe med like dimensjoner. Det betyr enklere og rimeligere håndtering og oppsetting.

HAKKESPETTSIKKER

Hakkespetter hakker ikke i Likastolpen på grunn av stolpens ytre lag. Spar opptil flere tusen kroner pr. skadede stolpe hvert år (kilde: NRK Vestland).

BRUK STANDARD FESTEMATERIELL

Bruk standard festemateriell for trestolper i Likastolpen.

LANG LEVETID

Høykvalitets, UV-sikker polyetylen gir Likastolpen en robust og varig beskyttende overflate. Likastolpen har en levetid på opp til 80 år.

VANNTETT

Stolpen er fullt innkapslet i robust polyetylen, og er helt vanntett ved levering. Stolpen har gode og enkle løsninger for å holde treskruer og gjennomgående bolter tette.

Tekniske data

LIKA Miljø AS heleide produksjonsselskap er en ISO9001- og ISO14001-godkjent bedrift

Lika product ID:Model:Length:Diameter:Horizontal Capacity(kN):Vertical Capacity (kN):Weight (Kg):Volume (m3):ELnumber:
LIKA8-225SELIKASTOLPEN 8-225 ClimbSafe™8 m22.5 cm6,0567,601330.322801903
LIKA9-225SELIKASTOLPEN 9-225 ClimbSafe™9 m22.5 cm5,1653,401500,362801904
LIKA10-225SELIKASTOLPEN 10-225 ClimbSafe™10 m22.5 cm4,5043,301670.42801905
LIKA11-225SELIKASTOLPEN 11-225 ClimbSafe™11 m22.5 cm3,9935,801830.442801906
LIKA12-225SELIKASTOLPEN 12-225 ClimbSafe™12 m22.5 cm3,5830,002000.482801907
TOPP180LIKA TOPPHATT 180mm11 cm0.332801882
TOPP225LIKA TOPPHATT 225mm11 cm0.452801883
BOLT300LIKA ØYEBOLT M20 X 300 MM22800062