(+47) 47 90 16 50 support@lika.no

Her følger et kort utdrag av testen

Lika stolpen er mekanisk testet hos Elektroutvikling AS, et av bransjens ledende norske kunnskapsmiljøer.

Oppdrag:
 
Det er utført mekaniske bøyetester på 30 stolper fra Lika Miljø AS, i forskjellige lengder og tykkelser. Stolpene består av PE100 (PolyEtylen), bambusstenger (armering) og en egenutviklet fyllmasse med høy tetthet.
Testprosedyre:
Testprosedyren er i henhold til RENBlad 2500, og RENBlad 2502. Kun bøyetester ble utført.
A – Måleinnretning for utbøyning (A), dette målet kalles for X og Y i testrapporten B – Innspenningen skal være tilpasset geometrien på stolpe. C – Innspenningsmodul. D – Jekken er festet til en måleinnretning for utbøyning slik at jekk følger etter, og at vinkelen på det horisontale strekket er 90° ±3°. E – I topp belastes stolpen horisontalt. Kreftene avleses på godkjent dynometer.

Kommentar til måleverdier:

Under testing av stolpene oppstod det ikke synlige brudd. For å finne peak verdi for belastning ble lyd registrert og analyse av kraften i sanntid utført.

Stolpene ble skåret opp og undersøk uten å finne lokale brudd, men det ble observert at skummet hadde sprukket. Det ble derfor vanskelig å finne Qmax/Qbrudd, siden stolpen aldri vil få et fysisk knekkpunkt. Dette betyr økt sikkerhet for montører som klatrer i stolper som har vært utsatt for trevelt, steinras osv.

Observasjoner rundt «bruddsted»:

Selv om man ikke kunne finne et eksakt bruddsted, kunne man observere en liten deformasjon i form av en bulk på stolpen på et få tall av stolpene. Bruddpunktet var likt på alle stolpene, og viste seg til å være ved jordbåndet ± 0,5m.

 

Deformasjon:

Ved stolpe 225-13/180-23/315-30 ble det utført testing for å finne ut om stolpen ville få en elastisk eller plastisk deformasjon. Deformering er endring i form forårsaket av en tilført kraft. Deformasjon kan være elastisk (midlertidig) eller plastisk (varig deformasjon).

Stolpene ble kun belastet opp til Qmax, og lasten ble så fjernet. Kort tid etter rettet stolpe seg selv opp, men fikk en plastisk deformasjon på 37mm/0mm/104mm, som tilsvarer 0,6%/0%/1,1% av stolpelengde over bakkenivå. Ihht. RENblad 2500 betraktes ikke stolpen for å ha strukturell nød.